Зээлийн Мэдээллийг Сайнскороос

Илүү ихийг - Илүү хурднаар

Зээлийн мэдээллийн лавлагаа авах
 • S

  Secure
  Аюулгүй

  Бид мэдээллийн аюулгүй байдлын олон улсын стандартыг хангаж ажиллана.

 • A

  Accurate
  Оновчтой

  Харилцагчдынхаа хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн хамгийн оновчтой шийдэл нэвтрүүлнэ.

 • I

  Innovation
  Инноваци

  Шинэ боломжийг нээгч, ихийг санаачлагч байна.

 • N

  Nationwide
  Үндэсний

  Санхүүгийн сахилга батыг үндэсний хэмжээнд сайжруулна.

Сайнскор
Зээлийн мэдээллийн сан

Титан Си Ар Эй ЗМС ХХК -ийн эзэмшиж байгаа зээлдэгчдийн зээлийн мэдээлэл.

Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ

Сайн зээлийн түүхийг бүтээх аялалд хамтдаа

Зээлийн мэдээллийн
лавлагаа

Иргэн, хуулийн этгээдийн зээл, төлбөртэй холбоотой дэлгэрэнгүй мэдээлэл

Зээлдэгчийн
оноо

Зээлжих чадварт зэрэглэл тогтоох
онооны систем

Судалгаа
шинжилгээ

Их өгөгдөлд суурилсан эдийн засаг, зах зээлийн тоон болон чанарын судалгаа

Хамтын
ажиллагаа

Үнэ цэнэ
Итгэлийн гүүр
Дэлгэрэнгүй
 • Сайнскор бизнес

  Харилцагч нартаа зээлийн эрсдэлгүй шийдвэр гаргах, бизнесийн үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ.

 • Мэдээллийн систем

  Зээлийн мэдээллийн сан бүрдүүлэх, боловсруулах, ашиглах үйл ажиллагааг хялбаршуулж, хүртээмжийг нэмэгдүүлсэн цогц систем.

 • Аюулгүй байдал

  Мэдээллийг үнэ цэнтэй хөрөнгө гэж үзэн мэдээллийн аюулгүй байдлын Үндэсний болон Олон улсын стандартыг нэвтрүүлсэн.

Зээлийн мэдээллийн сангийн үйлчилгээ тун удахгүй