Их өгөгдлийн мастер

Мэдээ

Зээлийн мэдээллийн сан зөв голдрилоор хөгжсөнөөр банк, санхүүгийн байгууллагуудын зээлийн эрсдэлийг бууруулах, эрсдэлээ оновчтой тодорхойлоход туслах, санхүүгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, цаашлаад зээлийн хүү буурах нөхцөлийг бүрдүүлдэг.

Зээлийн мэдээллийг Сайнскороос

Зээлийн мэдээллийн сангийн үйлчилгээ тун удахгүй