Эмэгтэйчүүдийн манлайллын нетворк – Зочин илтгэгч

Мэдээ

Компанийн Гүйцэтгэх захирал Д.Энхцацрал MERIT төслийн хамтран ажилладаг байгууллагуудын Эмэгтэйчүүдийн манлайллын нетворкийн ээлжит уулзалтад зочин илтгэгчээр оролцож хувь хүний манлайллыг нэмэгдүүлэхэд олон төрлийн туршлага хуримтлуулах, хувирах чадвар сайтай байх, санхүүгийн мэдлэг, хувийн хариуцлагаа нэмэгдүүлэх зэрэг олон сонирхолтой сэдвүүдээр танилцуулга хийлээ.

Зээлийн мэдээллийг Сайнскороос

Зээлийн мэдээллийн сангийн үйлчилгээ тун удахгүй