Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ

Сайн зээлийн түүхийг бий болгох аялал

Иргэн, хуулийн этгээд зээлийн мэдээллийн лавлагааны хөлсийг төлж авснаас хойш 72 цагийн дотор 3 хүртэл удаа үнэ төлбөргүй авах боломжтой

Зээлийн мэдээллээ тогтмол хянаж, сайжруулаарай

Зээлийн мэдээллийн үйлчилгээ таны гарт
 • Зээлийн мэдээллийн лавлагаа

  Стандарт лавлагаа

  Стандарт зээлийн лавлагаа нь иргэн, хуулийн этгээдийн сүүлийн 6 жилийн зээл, төлбөрийн мэдээллийг дэлгэрэнгүй харуулдаг.

  1. Зээлдүүлэгч нь зээлдэгчийн зээлжих чадварыг үнэлэх, зээлийн эрсдэлээ бууруулах зорилгоор ашиглана.

  2. Зээлдэгч нь зээл төлбөрийн байдлаа хянах, санхүүгээ удирдан зохицуулах зорилгоор зөвхөн өөрийн зээл, төлбөрийн мэдээллийг ашиглана. Түүнчлэн зээлийн мэдээллийг нь хэн, хэзээ, ямар шалтгаанаар авсныг хянаж, мэдээллийн аюулгүй байдлаа хангах боломжтой.

  3. Төрийн байгууллага нь хуульд заасан эрх үүргээ хэрэгжүүлэхийн тулд шаардлагатай мэдээллээ авч албан хэрэгцээндээ ашиглаж болно.

 • Зээлийн мэдээллийн лавлагаа

  Плас лавлагаа

  Иргэн, хуулийн этгээдийн сүүлийн 6 жилийн зээл, төлбөрийн мэдээллээс гадна бусдын зээл төлбөрийн үүргийг хамтран хүлээсэн эсэхийг харуулна. Тус лавлагаа нь зээлдэгчийн төлбөрийн чадварыг нарийвчлан үнэлэх, зээлийн эрсдлийн бодит үнэлгээ хийх боломжийг нэмэгдүүлнэ.

 • Зээлдэгчийн оноо

  Зээлдэгчийн зээлжих чадварт зэрэглэл (кредит скор) тогтоох үйлчилгээг зах зээлд нэвтрүүлэхээр ажиллаж байна. Энэ нь олон улсын туршлага, хиймэл оюун ухаанд суурилсан иргэний санхүүгийн сахилга батыг илэрхийлэх үндэсний хэмжээний скор юм.

 • Судалгаа шинжилгээ

  Бид Сайнскор Зээлийн мэдээллийн сангийн их өгөгдөлд үндэслэн эдийн засаг, зах зээлийн тоон болон чанарын судалгаа, дүн шинжилгээ хийнэ. Түүнчлэн харилцагчийн эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн бусад бүтээгдэхүүн үйлчилгээг зах зээлд нийлүүлэхээр төлөвлөж байна.

Дараагийн алхам

Яг одоо зээлийн мэдээллийн үйлчилгээг сайнскороос

Үйлчилгээний нөxцөл Үйлчилгээ авах

Зээлийн мэдээллийн сангийн үйлчилгээ тун удахгүй