Бидний тухай

Бид Монгол банкны “Зээлийн мэдээллийн үйлчилгээ үзүүлэх” тусгай зөвшөөрөл бүхий, мэдээлэл нийлүүлэгч болон хэрэглэгчиддээ чиглэсэн бодлоготой, чадварлаг боловсон хүчнээр багаа бүрдүүлсэн, мэдээллийн аюулгүй байдлыг бүрэн хангасан зээлийн мэдээллийн үйлчилгээ үзүүлэгч финтек компани юм.

Алсын хараа

Бид санхүүгийн сахилга баттай ҮНДЭСТЭН бий болгоход манлайлагч байна.

Эрхэм зорилго

Бид бизнесийн өндөр ёс зүйг эрхэмлэн, ИХ өгөгдөлд суурилсан инновацийг тасралтгүй хөгжүүлснээр харилцагчдынхаа итгэлтэй түнш нь байж, санхүүгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ.

Үнэт зүйлс:

Зээлийн мэдээллийн сангийн үйлчилгээ тун удахгүй